VDU PSICHOLOGIJOS KLINIKA
INFORMUOTAS SUTIKIMAS SU PSICHOLOGINIO KONSULTAVIMO E-LAIŠKAIS SĄLYGOMIS

Šiame dokumente pateikta informacija apie VDU Psichologijos klinikoje (toliau – Klinikoje) teikiamas nemokamas psichologinio konsultavimo e-laiškais paslaugas VDU bendruomenei, leisianti apsispręsti dėl paslaugų tinkamumo Jums. Prašome atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiuo dokumentu.

 1. Klinikos konsultantai
  • Psichologines konsultacijas e-laiškais teikia Klinikoje dirbantys profesionalūs psichologai. Kai kurie Klinikos konsultantai yra ir dėstytojai VDU Psichologijos katedroje. Tačiau, kliento ir konsultanto tapatybės lieka vienas kitam nežinomos, konsultavimas anonimiškas. Siekiant išvengti dvigubų santykių kitose su universitetu susijusiose situacijose, klientams patariame savo tapatybės laiškuose neatskleisti.
  • Klientas konsultavimo eigoje turi teisę keisti konsultantą, dėl to turi kreiptis į sistemos administratorių.
  • Jei klientas turi nusiskundimų konsultanto darbu, jis turi teisę apie tai pranešti Klinikos vadovui.
 2. Psichologinio konsultavimo procesas
  • Klientas, norintis gauti psichologines konsultacijas e-laiškais, registruojasi sistemoje ir užpildo joje pateiktą formą, kurioje susikuria savo prisijungimo vardą ir slaptažodį bei nurodo savo naudojamą elektroninio pašto adresą (jis lieka žinomas tik sistemos administratoriui).
  • Po registracijos elektroninėje konsultavimo sistemoje, klientas į elektroninį paštą gauna patvirtinimą apie sėkmingą registraciją, keletą klausimų apie klientą (tik sistemos administratoriui žinomas el. paštas, amžius, lytis, fakultetas ir kursas, kuriame studijuoja) bei prašymą užpildyti keletą klausimynų. Prašomi klientų duomenys yra reikalingi tam, kad būtų galima su klientu susisiekti ir įregistruoti klientą į konsultavimo e-laiškais klientų sąrašą. Klausimynais renkama informacija reikalinga siekiant klientams suteikti efektyvią ir labiausiai reikalingą pagalbą.
  • Kai iš kliento gaunamas pirmas laiškas, jam yra priskiriamas konsultantas ir konsultavimo e-laiškais procesas laikomas pradėtu.
  • Į kliento laiškus konsultantas atsako per savaitę nuo laiško gavimo, bet ne dažniau kaip kartą savaitėje, iš viso iki 10 laiškų.
  • Jeigu konsultavimo e-laiškais procese paaiškėja, kad kliento situacijai išspręsti reikia daugiau nei 10 laiškų, papildomai atrašomi dar 3 laiškai. Jeigu situacija po papildomų laiškų liko neišspręsta, klientas kviečiamas kreiptis ir pasinaudoti kitokio pobūdžio psichologine pagalba.
  • Konsultavimo e-laiškais procese paaiškėjus, kad klientui yra reikalinga ilgalaikė, specializuota, kompleksinė ar kitokio pobūdžio pagalba, kurios neįmanoma suteikti e-laiškais, konsultantas klientą nukreipia tinkamai pagalbai, suteikia informaciją, kur klientas dar galėtų kreiptis.
  • Klientas yra laisvas konsultavimą e-laiškais nutraukti ar pabaigti bet kuriuo metu. Apie savo sprendimą konsultavimo netęsti klientų prašoma parašyti konsultantui. Konsultavimas e-laiškais laikomas baigtu, jeigu per 2 savaites po išsiųsto paskutinio konsultanto laiško klientui iš jo nesulaukiama atsakymo.
  • Pasibaigus konsultavimo procesui arba jį nutraukus, konsultantas apie tai informuoja sistemos administratorių, kuris į kliento el. paštą išsiunčia prašymą užpildyti elektroninius klausimynus, susijusius su konsultavimo e-laiškais procesu (konsultavimo proceso efektyvumo ir paslaugos kokybės vertinimo klausimynai).
 3. Nauda, rizika ir atsakomybė
  • Daugumai klientų konsultavimo procesas akivaizdžiai ar laiškais padeda geriau pažinti save, savo vertybes bei tikslus, suprasti savo veiksmų motyvus, pagerinti santykius su aplinkiniais, keisti savo elgesį, išspręsti konkrečias problemas, pagerinti emocinę būseną, paskatinti asmeninį augimą.
  • Ne visada konsultavimo procese pavyksta pasiekti visų norimų rezultatų. Tokiu atveju konsultantas informuoja klientą apie galimybes gauti psichologinę pagalbą Klinikoje ar už jos ribų. Be to, sunkumų bei skausmingų patirčių aptarimas tiek akivaizdžiai, tiek laiškais gali kelti psichologinį diskomfortą, nemalonius prisiminimus bei emocijas. Konsultavimo procese kilus panašiems išgyvenimams, klientai skatinami jais pasidalinti su konsultantu.
 4. Konfidencialumas
  • Sistemos administratorius, kuriam yra žinoma dalis asmeninės informacijos apie klientą, laikydamasis profesinės etikos standartų bei teisės aktų, užtikrina konfidencialumą, t.y. paslaptyje laiko kliento pateiktą informaciją, kuri yra saugoma laikantis visų duomenų apsaugos taisyklių.
  • Sistemos administratorius registruoja klientus registracijos žurnale ir priskiria kiekvienam klientui kodą (kliento prisijungimo vardas). Taigi, išlieka anonimiškumo principas, kai konsultanto ir kliento tapatybės vienas kitam yra nežinomos.
  • Informaciją, kurią klientas pateikia pildydamas elektroninius klausimynus, yra saugojama išlaikant anonimiškumą ir konfidencialumą, tačiau apibendrinti rezultatai gali būti naudojami moksliniais tikslais.
  • Konsultantas ir sistemos administratorius užtikrina konfidencialumą e-laiškuose pateikiamam turiniui, išskyrus iškilus 4.6. punkte aprašytai situacijai. Be to, išskirtiniais atvejais klientų laiškų turinį moksliniais tikslai konsultantai gali naudoti tik gavę atskirą kliento sutikimą.
  • Jeigu konsultavimo e-laiškais metu klientas atskleidžia asmeninę informaciją, kuri leidžia identifikuoti klientą, konsultantas, laikydamasis profesinės etikos standartų bei teisės aktų, atskleistą informaciją įsipareigoja laikyti paslaptyje.
  • Jeigu konsultavimo e-laiškais metu klientas išsako / demonstruoja akivaizdžią grėsmę savo ar kitų asmenų sveikatai / gyvybei konsultantas ar/ir sistemos administratorius, su Klinikos vadovo žinia, laikydamasis profesinės etikos standartų, aptaria su klientu tai, kad informacija, leidžianti identifikuoti klientą, bus perduota žmonių saugumą užtikrinančioms tarnyboms.
  • Jeigu konsultavimo e-laiškais metu iš kliento laiškų turinio paaiškėja, kad yra kilusi grėsmė kliento gyvybei ir saugumui, konsultantas tai aptaria su klientu ir laikydamasis profesinės etikos standartų išsiunčia klientui primygtinį prašymą ir kontaktus kur klientas nedelsiant gali kreiptis pagalbos.

 

Paspausdami „Sutinku“, patvirtinate, kad dokumentą perskaitėte, supratote ir sutinkate su psichologinio konsultavimo e-laiškais VDU Psichologijos klinikoje sąlygomis.