Asmeninio augimo grupė VDU studentams

VDU Psichologijos klinika kviečia studentus į asmenybės augimo grupę 2020 m. pavasario semestre

 

DĖMESIO! Karantino laikotarpiu grupė nevykdoma. Darbas grupėje bus pratęstas pasibaigus karantino laikotarpiui. Dalyvius apie tai informuosime. Saugokime save ir kitus. Būkime sveiki!

 

Grupė skirta vidinio pasaulio vystymui – geresniam supratimui, ką laikome vertingais dalykais savyje ir gyvenime, kas mus trikdo ar suteikia jėgų. Kviečiami studentai, motyvuoti gilintis į save ir kitus. Šio pavasario grupės tema – prasmė. Kalbėsimės apie tai, kaip pasirenkame, ką laikyti prasmingais ar neprasmingais dalykais, kaip mus keičia tai, ką pasirenkame ar kad nesirenkame. Daugiau gilinsimės į konkrečius, kasdienius, apčiuopiamus dalykus, vengsime teorijų ir pozityvaus mąstymo. Grupėje mažiau ieškosime atsakymų į klausimus, daugiau tyrinėsime pačius klausimus, mums kylančius apie prasmę – kodėl tokie, kodėl būtent dabar…

Grupės susitikimų laikas – pirmadieniais 15:30 – 17:00, vieta – Jonavos 66 – 213. Numatyta 10 kassavaitinių susitikimų. Grupės dydis 10 – 12 dalyvių. Užsiėmimai nemokami. Grupę veda psichologė Loreta Zajančkauskaitė – Staskevičienė. Pirmas susitikimas 2020.02.17 bus skiriamas dalyvių lūkesčių ir galimybių aptarimui, grupės darbo taisyklių pristatymui. Abejojantieji, ar dalyvauti, kviečiami atvykti į pirmąjį susitikimą ir apsispręsti po jo.

Norinčius dalyvauti grupėje kviečiame registruotis e-paštu  loreta.zajanckauskaite-staskeviciene@vdu.lt iki 2020 m. vasario 14 d., nurodykite savo vardą, pavardę, fakultetą ir e-pašto adresą. Norintys pasitikslinti dėl grupės pobūdžio taip pat kviečiami teirautis minėtu e-adresu.

Dalyvavimo grupėje sąlygos:

  • atvykimas į įvadinį pokalbį sutartu laiku;
  • įsipareigojimas lankytis visuose grupės susitikimuose;
  • grupėje negali dalyvauti tie studentai, kuriems L.Zajančkauskaitė – Staskevičienė dėsto ar vadovauja kursiniams/baigiamiesiems darbams.