Istorija

Psichologijos klinika prie Psichologijos katedros buvo įsteigta 1998 m. spalio mėn. 15 d., VDU Senato posėdyje patvirtinus jos įstatus.

Nuo 2004 m. Psichologijos klinika veikia kaip Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto savarankiškas padalinys, praktikos bazė profesiniam psichologijos bakalaurų, magistrų ir doktorantų ruošimui. 

Nuo 2004 m. iki 2007 m. Psichologijos klinikai vadovavo doc. dr. Ina Pilkauskienė, koordinavusi daugelį projektų, dalyvavusi daugumos „Sniego gniūžtės“ stovyklų organizavime. Svarbiausius mokslinius ir  taikomuosius projektus inicijavo ir jiems vadovavo prof. habil. dr. Antanas Goštautas. Psichologijos klinikos  veikloje dalyvavo daugelis psichologijos katedrų darbuotojų.

Nuo 2007 m. iki 2015 m. rugsėjo mėn. Psichologijos klinikai vadovavo dr.  Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė, o nuo 2015 m. spalio – vadovauja dr. Kristina Kovalčikienė.