Moksliniai tyrimai

Mokslinių tyrimų kryptys

  1. Vykdydama VDU akademinės bendruomenės psichologinės gerovės ir jai reikšmingų veiksnių stebėseną, Psichologijos klinika renka ir analizuoja duomenis apie studentų gyvenimo kokybę, psichologinį ir socialinį funkcionavimą; teikia išvadas bei pasiūlymus VDU administracijai ir atitinkamoms tarnyboms akademinės bendruomenės psichologinių sunkumų sprendimui ir psichologinės gerovės stiprinimui.
  2. Psichologijos klinka įgyvendina metodinę – mokslinę veiklą, koordinuoja ir vykdo taikomuosius mokslo darbus (psichologinių įvertinimo metodikų kūrimas, adaptavimas, tobulinimas, intervencinių programų efektyvumo tyrimai ir kt.).

Klinikos psichologų vykdomi tyrimai prisideda prie klasterio „Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo gerinimo galimybės organizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijose“ tematikos vystymo.