Psichologinės gerovės stebėsena

VDU STUDENTŲ PSICHOLOGINĖS GEROVĖS STEBĖSENA

VDU Psichologijos klinika nuo 2021 m. vykdo universiteto studentų psichologinės gerovės stebėsenos apklausą. Stebėsenos tikslas yra vertinti universiteto studentų psichologinę gerovę bei su ja susijusius veiksnius, kad būtų galima universitete organizuoti savalaikes studentų psichologinę gerovę stiprinančias programas bei teikti rekomendacijas universiteto administracijai dėl studentų gerovės universitete užtikrinimo.

VDU Psichologijos klinika dalinasi interviu apie universiteto studentų psichologinę gerovę.