Psichologinės gerovės stebėsena

VDU STUDENTŲ PSICHOLOGINĖS GEROVĖS STEBĖSENA

VDU Psichologijos klinika nuo 2021 m. vykdo universiteto studentų psichologinės gerovės stebėsenos apklausą. Stebėsenos tikslas yra vertinti universiteto studentų psichologinę gerovę bei su ja susijusius veiksnius, kad būtų galima universitete organizuoti savalaikes studentų psichologinę gerovę stiprinančias programas bei teikti rekomendacijas universiteto administracijai dėl studentų gerovės universitete užtikrinimo.

Apklausoje kviečiami dalyvauti visi Vytauto Didžiojo universiteto studentai. Apklausa vykdoma kiekvienais metais dviem etapais: rudens semestre apklausiant I kurso studentus, o pavasario semestre kviečiant dalyvauti visus universiteto studentus.

Stebėsenos apklausa vykdoma internetu, internetinė nuoroda į apklausą studentams pateikiama Studentų portale. Dalyvavimas studentų psichologinės gerovės stebėsenos apklausoje yra savanoriškas.