Misija

VDU Psichologijos klinika

Socialinių mokslų fakulteto padalinys, kuris derindamas praktiką, mokslą ir mokymąsi, teikia paslaugas universiteto bendruomenės viduje bei bendradarbiauja su išorinėmis organizacijomis.

Psichologijos klinikos misija

VDU Psichologijos klinika savo veikla siekia VDU akademinės bendruomenės psichologinės gerovės užtikrinimo ir puoselėjimo bei socialiai atsakingo universiteto vystymo, remiantis gerąja analogiškų padalinių kituose Lietuvos ir užsienio universitetuose patirtimi bei mokslu grįsta praktika.

VDU Psichologijos klinikos veiklos tikslai

  • Vykdyti VDU akademinės bendruomenės psichologinės gerovės ir jai reikšmingų veiksnių stebėseną;
  • Stiprinti VDU akademinės bendruomenės psichologinę gerovę, vykdant psichologinį švietimą, prevenciją ir teikiant psichologinę pagalbą;
  • Vystyti mokslu grįstą psichologijos praktiką, vykdant mokslinę ir metodinę-mokomąją veiklą.