VDU STUDENTŲ PSICHOLOGINĖS GEROVĖS APKLAUSA

Gerbiami studentai,

Kviečiame dalyvauti VDU studentų psichologinės gerovės apklausoje, kurią vykdo VDU Psichologijos klinika.

Ši apklausa – tai VDU akademinės bendruomenės psichologinės gerovės stebėsenos dalis, kuria siekiama periodiškai (kiekvienais metais) vertinti VDU studentų psichologinės gerovės lygį, pokyčius laike, nustatyti svarbiausius psichologinės gerovės veiksnius, įvertinti psichologinės pagalbos poreikį ir parengti tikslingas psichologinės gerovės puoselėjimo bei pagalbos priemones.

Be to, dalyvaudami VDU studentų psichologinės gerovės apklausose kasmet, ne tik prisidėsite prie VDU akademinės bendruomenės psichologinės gerovės užtikrinimo ir puoselėjimo bei socialiai atsakingo universiteto vystymo, bet ir turėsite galimybę ateityje įsivertinti savo asmeninį psichologinės gerovės lygį, stebėti jos kitimą laike ir gauti rekomendacijas jos gerinimui.

Apklausa yra visiškai anoniminė, o apklausos metu pateikta informacija – visiškai konfidenciali.

Apklausa vykdoma internetu, internetinė nuoroda į apklausą studentams pateikiama Studentų portale. Nuoroda į apklausą bus aktyvi iki 2021 m. kovo 22 d.