VDU STUDENTŲ PSICHOLOGINĖS GEROVĖS APKLAUSA

Gerbiami studentai,

Kviečiame dalyvauti VDU studentų psichologinės gerovės apklausoje, kurią vykdo VDU Psichologijos klinika.

Ši apklausa – tai VDU akademinės bendruomenės psichologinės gerovės stebėsenos dalis, kuria siekiama periodiškai (kiekvienais metais) vertinti VDU studentų psichologinės gerovės lygį, pokyčius laike, nustatyti svarbiausius psichologinės gerovės veiksnius, įvertinti psichologinės pagalbos poreikį ir parengti tikslingas psichologinės gerovės puoselėjimo bei pagalbos priemones.

Be to, dalyvaudami VDU studentų psichologinės gerovės apklausose kasmet, ne tik prisidėsite prie VDU akademinės bendruomenės psichologinės gerovės užtikrinimo ir puoselėjimo bei socialiai atsakingo universiteto vystymo, bet ir turėsite galimybę ateityje įsivertinti savo asmeninį psichologinės gerovės lygį, stebėti jos kitimą laike ir gauti rekomendacijas jos gerinimui.

Apklausa pateikiama Studentų portale. Prisijungimui naudokite savo prisijungimo prie Studentų portalo duomenis (prisijungimo vardą ir slaptažodį)*

Remiantis apklausos rezultatais, bus teikiamos išvados ir rekomendacijos universiteto administracijai dėl studentų psichologinės gerovės universitete užtikrinimo. Todėl kiekvieno bendruomenės nario atsakymai yra labai svarbūs!

Jūsų atsakymų lauksime iki 2021 m. kovo 22 d.

* Apklausa yra visiškai anoniminė, o apklausos metu pateikta informacija – visiškai konfidenciali. Prisijungimo duomenys reikalingi tik tam, kad apklausoje dalyvautų tik VDU studentai ir tik vieną kartą einamaisiais metais. Apklausos rezultatai yra atsieti nuo prisijungimo duomenų.